Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.

Zastosowanie API w usługach ubezpieczeniowych

Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne

Dowiedz się więcej!
Europejski konkurs API
Dla kogo?

Dla kogo?

Studenci uczelni wyższych

Forma zgłoszenia

Forma zgłoszenia

Indywidualnie lub grupowo

Info

Masz pytania?

api.contest@tueuropa.pl

Kategorie konkursu

Prace konkursowe mogą zostać zgłoszone w dwóch kategoriach


Implementacja aplikacji

Stwórz aplikację web lub aplikację mobilną (iOS lub Android) korzystającą z Insurance API, która może być zastosowana w usługach ubezpieczeniowych.

Model biznesowy

Opracuj model biznesowy, wykorzystujący Insurance API w usługach ubezpieczeniowych, w szczególności w celu zawierania umów ubezpieczenia przez Internet.

Termin zgłaszania prac

Termin zgłoszenia prac konkursowych upływa w dniu 17 listopada 2017.

Wyniki

Do dnia 8 grudnia 2017 nastąpi rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników na stronie konkursu.

Formularz zgłoszeniowy

Zapoznaj się z Regulaminem konkursu i zgłoś swój udział.


Organizator konkursu informuje, że:

  1. administratorem danych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.,
  2. dane osobowe przetwarzane będą w związku z przeprowadzeniem i realizacją Konkursu,
  3. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania,
  4. podanie danych jest dobrowolne, ich podanie jest jednak niezbędne do udziału w Konkursie organizowanym przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.